Ducander-Ekholm, Kurman

Läseboken 4

Läseboken 4 är den avslutande delen i serien Läseboken. Det innehåller några berättelser om Allan och Linn och deras vänner, men intressanta faktatexter har fått mer utrymme än i de tidigare böckerna. För att klassen skall hinna med mera fritt vald litteratur är antalet texter i Läseboken 4 färre än i de tidigare böckerna.

Boken innehåller också skriv- och läsförståelseövningar och en ordlista med viktiga men kanske svåra ord som förekommer i texterna.

Andra titlar i serien