Martin, Åstrand

Loistava juttu! a Oppilaan sähköinen aineisto

elev, läsår


Loistava juttu! a Oppilaan sähköinen aineisto är ett interaktivt elevmaterial som följer bokens struktur. I materialet ingår både textbokens huvudtexter (med interaktiva ordlistor) och interaktiva övningar. Övningarna är fördelade på lärstigar.

I lärstigen Sanat jobbar eleven med centrala ord och uttryck i texten med särskilt fokusering på kontrasten mellan uttrycksformen på finska respektive svenska. I lärstigen Lisää jobbar eleven vidare med bl.a. ordkunskap, rättstavning, läsförståelse och strukturer enligt kapitlets tema.

Andra titlar i serien