Martin, Åstrand

Loistava juttu! b Tehtäväkirja

Loistava juttu! b Tehtäväkirja bygger på textbokens texter, och eleven övar ordförrådet och de strukturer som presenteras i textboken.

Strukturer som tas upp är bl.a. äng-ljudet, personpronomen och böjning av nomen och verb.
Övningarna fokuserar på språkvård, på olikheter i det svenska och finska språkbruket och på finsk kultur. Övningarna framskrider från enkla till mer krävande. Eleverna övas i att tala, skriva, lyssna och läsa, samt producera eget språk både muntligt och skriftligt. Eleven får arbeta med övningarna individuellt, i par eller i grupp. I arbetsboken finns också elevens egna utvärdering.

 

Andra titlar i serien