Martin, Åstrand

Loistava juttu! c Oppikirja

Loistava juttu! c Oppikirja riktar sig till fjärde årets studerande i modersmålsinriktad finska.

Boken handlar om Emma, Leo och deras vänner. Teman i boken är fritidssysselsättningar, natur, närhistoria, mångfald och t.ex. Europa.

Varje kapitel i textboken hör två texter. Den ena är en ramberättelsetext och den andra består av ett utdrag ur en barn- eller ungdomsbok.

Till texterna finns uppgifter och projekt av olika slag. Efter var femte kapitel finns en tematisk projektsida, Taitoikkuna, med mångsidigt aktiverande uppgifter.

Andra titlar i serien