Åk 1-6 Matematik
Lyckotal
Hartikainen, Häggblom

Lyckotal 4A Reviderad

Reviderad version med nytt stoff om bl.a. programmering. 
För att beakta elevernas olika behov är elevböckerna indelade i en grundkurs, Start, och en fördjupad kurs, Extra. Fördjupningen är uppdelad på två nivåer. 
Uppgifterna innehåller övningar för att stöda elevernas begreppsförståelse, huvudräkning, matematiska gestaltning och förmåga att lösa olika typer av matematiska problem. Dessutom övas elevernas kommunikationsförmåga systematiskt.

Andra titlar i serien