Åk 1-6 Matematik
Lyckotal

Lyckotal 4B Digitalt materialpaket, skola, läsår

skola, läsår


Det digitala materialpaketet riktar sig till läraren och omfattar allt från tips via facit till kopieringsunderlag. I materialpaketet ingår:
- elevboken som onlinebok, både med och utan facit
- Träna-häftet som onlinebok
- facit till Vad jag lärt mig-häftet
- kopieringsunderlag (både PDF och onlinebok)
- läroplansguide samt
- lärarhandledning (bl.a förslag på hur lektionen kan byggas upp, huvudräkningsövningar, problemlösning, spel och lekar).

Andra titlar i serien