MA Kort Repetition, 12 mån

Ma Kort Repetition repeterar centrala delar i de obligatoriska kurserna i kort matematik (1-6) och i de fördjupande kurserna i kort matematik (7-8). Läromedlet lämpar sig väl för förberedelser inför studentskrivningen i kort matematik och för inträdesprov vid olika skolor på tredje stadiet. Läromedlet utkommer endast i digital form. I läromedlet ingår en digital bok

I början av den digitala boken finns allmän information om studentskrivningen i matematik och råd för hur man ska förbereda sig inför studentprovet. Stoffet som ska repeteras är indelat i kapitel 1-15. I kapitel 1-13 behandlas stoff från de obligatoriska kurserna och i kapitel 14-15 stoff från de fördjupande kurserna.

I slutet av läromedlet finns flervalsuppgifter som ska lösas utan tekniska hjälpmedel. I slutet av läromedlet finns också två övningsprov som är indelade i delmoment A, B1 och B2 på samma sätt som studentskrivningen i matematik. I början av kapitlen 1-15 finns korta test där man kan se vad man kommer ihåg från tidigare. I marginalerna till sammanfattningarna av teorin finns länkar till teori och exempel i läroböckerna för både de obligatoriska och de fördjupande kurserna. Exempel och uppgifterna är betecknade med symbolerna A och B enligt om de är avsedda att lösas utan tekniska hjälpmedel (A) eller med tekniska hjälpmedel (B). Uppgifterna från de fördjupande kurserna är angivna med egna beteckningar.stoff för den korta lärokursen i matematik för gymnasiet. 
Förutom exempel och teori ingår i den digitala boken även modellsvar.

I läromedlet ingår även videor. De videon som ingär är samma videor som funnits i de tidigare kurserna. De är här omgrupperade så att de berör det innehåll som finns i repetitionskursens olika delar. Uppgifterna och uppgiftsnummren i videona finns inte i repetitionskursen utan hänvisar till uppgifter i de tidigare kurserna.

Andra titlar i serien