Ekonen m.fl. Österberg

Ma1 Gemensam

Tal och talföljder


Ma1 Gemensam Tal och talföljder, är en gemensam kurs för både lång och kort matematik i gymnasiet (GLP2016). Målet med kursen är att förstärka och komplettera de kunskaper och färdigheter som behövs för att studera matematik i gymnasiet. Målsättningen med denna lärobok är att den studerande ska upptäcka nyttan av matematiken i sina studier, arbetslivet och samhället.
Varje avsnitt börjar med en Vi undersöker uppgift där den studerande ska ledas in på det ämne som ska studeras och också själv finna ny kunskap.
Teorin finns samlad i en helhet och befästs genom olika tillämpningar.  De studerande kan också på egen hand ta till sig innehållet och boken stöder individuell inlärning och flipped classroom.
 
Ma1 Gemensam Tal och talföljder är indelad i fem kapitel och avslutas med en repetitionsdel:
1.     Tal och räkneoperationer
2.     Potenser
3.     Procenträkning
4.     Funktion
5.     Talföljder och summor
Repetition

En noggrannare beskrivning på kapitlen finns i blädderexet.

Ma1 Gemensam ges också ut som digital lärobok, Elevlicens 6 mån och Elevlicens 48 mån.

 

Andra titlar i serien