Hassinen m.fl. Salenius

Ma6 Kort

Ekonomisk matematik


Den sjätte kursen i kort matematik, Ma6 Kort Ekonomisk matematik, ger eleven bra verktyg att utveckla sina matematiska färdigheter för att kunna planera och sköta sin egen ekonomi.
Kursen ger eleven kunskap i att fördjupa sina färdigheter i procenträkningar och kunna tillämpa statistiska metoder för behandling av statistiskt material.
Eleven lär sig också förstå de begrepp som används i affärslivet och det ges möjlighet att stärka sina matematiska förutsättningar för att kunna bedriva studier i entreprenörsskap och ekonomi.

Alla kapitel börjar med en undersökande uppgift där den studerande leds in på det ämne som ska studeras och också själv finner ny kunskap. Exempeluppgifter ger information om hur du ska tillämpa den nya kunskapen. Boken innehåller både exempel och uppgifter där räknare behövs och sådana som ska räknas utan räknare.

Uppgifterna är indelade i två serier.
Serie I innehåller basuppgifter som följer exemplen.
Serie II innehåller basuppgifter och mer krävande uppgifter.
I boken finns också en repetitionsdel.

Boken innehåller följande kapitel:
1. Inledning (hemmets inkomster och utgifter, offentlig ekonomi)
2. Pengar och dess värde
3. Din personliga ekonomi
4. Placering och finansering
5. Företagsekonomi
6. Tilläggsmaterial
     7. Repetition

Boken finns också som digital bok, Elevlicens, 6 mån och 48 mån. I det digitala materialet finns också modellsvar, reflektionsfrågor och förklarande videor till utvalda uppgifter.

Andra titlar i serien