Hassinen m.fl. Österberg

Ma7 Kort Paket (bok + 48 mån licens)

Matematisk analys


Paketet kan köpas fr.om. 8.2.2019 då printboken utkommit.
Paketet innehåller boken + Elevlicens 48 mån. Den digitala Elevlicensen innehåller förutom en digital version av boken också modellsvar och videobaserade beskrivningar.

Andra titlar i serien