Hassinen m.fl. Österberg

Ma7 Kort

Matematisk analys


Den sjunde kursen i kort matematik, Ma7 Kort Matematisk analys, ger eleven kunskaper i att förstå begreppet derivata och undersöka förloppet hos en polynomfunktion med hjälp av den. I kursen lärs ut hur värden för polynomfunktioner faställs och eleven vägleds i hur tekniska hjälpmedel används vid bestämning av funktionens derivata och extremvärden.

Alla kapitel börjar med en undersökande uppgift där den studerande leds in på det ämne som ska studeras och också själv finner ny kunskap. Exempeluppgifter ger information om hur du ska tillämpa den nya kunskapen. Boken innehåller både exempel och uppgifter där räknare behövs och sådana som ska räknas utan räknare.

Uppgifterna är indelade i två serier.
Serie I innehåller basuppgifter som följer exemplen.
Serie II innehåller basuppgifter och mer krävande uppgifter.
I boken finns också en repetitionsdel.

Boken innehåller följande kapitel:

1. Repetition av polynomfunktioner
2. Derivatan av en polynomfunktion
3. Förloppet för en funktion
4. Tilläggsmaterial
5. Repetition: matematisk analys

Boken finns också som digital bok, Elevlicens, 6 mån och 48 mån. I det digitala materialet finns också modellsvar, reflektionsfrågor och förklarande videor till utvalda uppgifter.

Andra titlar i serien