Hemmo m.fl. Palmberg

Ma8 Kort

Statistik och sannolikhet II


Syftet med den åttonde kursen i kort matematik, Ma8 Kort Statistik och sannolikhet II, är att stärka elevens kunskaper i statistik och ge mångsidigare färdigheter att handera statistiska data. Eleven ska kunna bestämma statistiska data och sannolikheter med hjälp av tekniska hjälpmedel. Alla kapitel börjar med en undersökande uppgift där den studerande leds in på det ämne som ska studeras och också själv finner ny kunskap. Exempeluppgifter ger information om hur du ska tillämpa den nya kunskapen. Boken innehåller både exempel och uppgifter där räknare behövs och sådana som ska räknas utan räknare. 

Uppgifterna är indelade i två serier. Serie I innehåller basuppgifter som följer exemplen. Serie II innehåller basuppgifter och mer krävande uppgifter. I boken finns också en repetitionsdel.
Boken innehåller följande kapitel:
1. Diskret sannolikhetsfördelning
2. Konstant statistisk fördelning
3. Konstant sannolikhets fördelning
4. Statistisk härledning
5. Tilläggsmaterial
6. Repetition: Statistik och sannolikhet II

Boken finns också som digital bok, Elevlicens, 6 mån och 48 mån. I det digitala materialet finns också modellsvar, reflektionsfrågor och förklarande videor till utvalda uppgifter.

Andra titlar i serien