Åk 7-9 Religion
Mosaik
Jussila m.fl.Granlund, Winberg

Mosaik A: Religionernas värld Textbok

Mosaik A: Religionerna i världen undersöker olika uttryck för religioner och åskådningar runt om i världen. Eleverna har tidigare läst om kristendomen, judendomen och islam men nu får de fördjupa kunskapen om dem. Dessutom tar boken upp hindusimen och buddhismen. Religionerna i världen lär också eleverna känna igen olika religioner i den egna närmiljön.

Boken Mosaik A: Religionerna i världen innehåller rikligt med uppgifter och ger möjlighet tilll differentiering.

Andra titlar i serien