Elovaara, Andtfolk, Hannuksela, Lindroth

New ProFiles 2

New ProFiles 2 är läromedlet för kurs 2 i A-engelska. Boken består av fyra delar, och innehåller texter i ett flertal olika genrer. Kommunikation i olika situationer, kontexter och former är i fokus genom hela boken. Viktiga teman är resande, fritid, jämställdhet och aktivism samt det digitalas inverkan på vårt liv.
I grammatikdelen KnowHow behandlas pronomen, genitivformer, formella subjekt, passiv och komparationsformer av adjektiv och adverb. 

Andra titlar i serien