Ikonen, Hannuksela, Lindroth, Mattila et al

New ProFiles 5 Elevlicens, 6 mån

New ProFiles 5 Elevlicens är en digital version av boken. I licensen ingår förutom läroboken bland annat
- inläsningar till hörförståelser och valda texter
- modellsvar till uppgifter i boken och
- digitala uppgifter till styckeordlistorna.

Andra titlar i serien