Heilä-Ylikallio, Rantala, Rosvik-Kaihovirta, Østern

Noll tolerans LH till Vems Romeo? Vems Julia*

Lärarhandledning till Vems Romeo?Vems Julia?


I lärarhandledningen Noll tolerans ges förslag till positioner och perspektiv på texterna i litteraturboken Vems Romeo? Vems Julia? Läraren får konkreta tips på hur man tillsammans med elever under skolår 56 kan synliggöra förbjuden kärlek, olycklig kärlek, kärlek till medmänniskor, kärleken till livet och kärleken som fenomen. Författarna lyfter fram fiktionen som en arena för estetiska läsningar och erbjuder den didaktiska modellen Scenen som en tankens arena för konstnärliga lärprocesser i skolan. Både antologins texter och de unika illustrationerna bidrar till samtal om etik och estetik. Stanna upp och tänk till om kärlek, fred och tolerans. Låt ridån gå upp!

Noll tolerans finns endast i begränsad upplaga. 
Säljs endast till skolor och via den vanliga skolförsäljningen.

Andra titlar i serien