Harsunkorpi m.fl.Palmberg

Omega MAB2 Digital licens, 48 mån

Uttryck och ekvationer


Omega MAB2 Uttryck och ekvationer har som övergripande mål att öva på att använda matematik i problemlösning och lära sig att lita på sin egen matematiska förmåga. Den studerande får lära sig att bilda uttryck och ekvationer till givna problem samt att lösa ekvationer och tolka lösningarna. Vidare lär man sig tillämpa talföljder och summor vid matematisk problemlösning. 

Uppgifterna fördelar sig på två serier: en basserie som behandlar grunderna och en fördjupad serie som innehåller också mycket utmanande uppgifter.

I det helt digitala läromedlet ingår förutom stoff, uppgifter och facit (slutsvar) och till exempel appletar. Man gör alla uträkningar och övriga uppgifter i själva läromedlet. Vidare kan läraren aktivera modellsvar (uträkningar) så att de syns för hens studerande.

Andra titlar i serien