Nordling, Sundberg

Omkring 1 Myrsteg Textbok

Omkring 1 Myrsteg är den första delen i den nya läromedelsserien i omgivningslära för åk 1-2. Myrsteg utgår från elevens närmiljö, vardagen och årstidsväxlingarna. Boken har två textnivåer, samt uppgifter som uppmanar eleverna att fundera vidare på innehållet. Varje uppslag har också en begreppslåda, med svåra ord att bearbeta tillsammans i klassen. Detaljrika illustrationer samt fotografier uppmuntrar till diskussion kring olika fenomen. I varje kapitel möter läsaren myran, som berättar kort fakta om livet i myrstacken eller ger tips på hållbar utveckling, ett tema som genomsyrar hela boken.

Andra titlar i serien