Nordling, Sundberg

Omkring 2 Snoka Textbok

I Omkring 2 Snoka fördjupas de teman som behandlats i Omkring 1 samtidigt som några helt nya fenomen tas upp.

I Omkring 2 Snoka Textbok är den tydliga layouten, de informativa bilderna och begreppslådorna bekanta från tidigare, men där finns fler fotografier och mer infografik. Texterna är längre och textbearbetningsfrågorna är direkt riktade till eleverna.

Snoken och vännen Huggormen tar oss med på en upptäcktsfärd i ormarnas värld, som innehåller ett uttalat hållbarhetstänkande. 

Andra titlar i serien