Palenius, Paso, Maskonen, Palmqvist, Salmi, Seppänen

Omvärlden 4 Aktivitetshäfte

Omvärlden 4 Aktivitetshäfte anknyter Textbokens innehåll till praktiska uppgifter där eleven får upptäcka och experimentera. Uppgifterna tar upp situationer från elevens egen vardag och ger eleven möjlighet att reflektera över sina egna val och handlingar. Frågor på olika nivåer och självutvärdering handleder och uppmuntrar eleven till miljömedvetenhet.

Aktivitetshäftet är rikt illustrerat med färgbilder och fotografier. Som stöd får eleven aktivt använda informations- och kommunikationsteknik.

Andra titlar i serien