Klockars, Silfvast, Österman

Öppna frågor 2

Etik


Öppna frågor 2 - Etik strävar efter att utveckla omdömesförmågan, förmåga att reflektera över motiveringar till olika uppfattningar och främja kreativt och självständigt tänkande. Boken presenterar ett rikligt utbud av frågeställningar, begrepp och teorier. Många dagsaktuella frågor behandlas. I en värld som ständigt förändras möter vi hela tiden nya utmaningar och vi behöver öva oss på hur vi i olika sammanhang ska tackla dem. Författarna bjuder läsaren med på en resa där värderingar, tankar och åsikter kan komma att ändras under färden.

Boken är avsedd som läromedel för gymnasiets kurs i etik men kan också användas vid andra motsvarande läroinrättningar.

Öppna frågor 2 ges också ut som digital lärobok, Elevlicens 6 mån och Elevlicens 48 mån.

Andra titlar i serien