Åk 1-6 Modersmål
Ordresan
Klingenberg, af Hällström

Ordresan 1 Busfarfar Aktivitetsbok

Ordresan 1 Busfarfar Aktivitetsbok är gemensam för båda läseböckerna, men innehåller uppgifter på flera nivåer. Aktivitetsboken innehåller också kreativa uppgifter där eleven själv kan välja svårighetsgrad. Eleverna tränar på bokstäverna och enkla ordbilder, bekantar sig med frågeord, motsatsord och prepositioner och lär sig berätta om bl.a. familj, fritidsintressen och vänskap. Multimodalt lärande tas upp genom många olika texttyper och bilder. Förslag på hur uppgifterna kan göras digitalt finns i det Digitala materialpaketet.

Andra titlar i serien