Åk 1-6 Modersmål
Ordresan
Klingenberg, af Hällström

Ordresan 1 Busfarfar Nybörjarboken

Läsebok


Ordresan 1 Busfarfar Nybörjarboken är den enklare versionen av läseboken för åk 1.
Nybörjarboken har två nivåer: en för dem som inte ännu kan läsa och en för dem som knäckt läskoden men fortfarande behöver träna på sin läsning. Historien är innehållsmässigt den samma som i den svårare boken, men meningsbyggnaden är enklare, orden är ljudenliga och innehåller få dubbelkonsonanter. Utgångspunkten för Busfarfar är läslust, och för att till fullo inspireras till läsning är det bra om även de svagare eleverna får lyssna till den svårare bokens mer rikliga text.

Till Busfarfar läseböckerna finns också en Aktivitetsbok, Läsförståelser, Bokstavsboken och Digitalt materialpaket.

Andra titlar i serien