Åk 1-6 Modersmål
Ordresan
Pia af Hällström

Ordresan 1 Läsförståelse

Reviderad


Läsförståelseär en komponent i serien Ordresan. Den hör ihop med Ordresan 1 Busfarfaroch kräver att eleven är bekant med historien i läseboken. Häftet kan användas både av elever som läser den mer krävande texten i nybörjarboken och de som har den lila boken.

Häftet innehåller också uppgifter som ger utmaningar och som kräver att eleven kan läsa mellan raderna.

Uppgiftstyperna upprepas för att underlätta elevens individuella arbete.

Andra titlar i serien