Åk 1-6 Modersmål
Ordresan
Malin Klingenberg

Ordresan 2 Läsförståelse

Läsförståelsen är en komponent i serien Ordresan. Den hör ihop med Ordresan 2 Brevbullen, och kräver att eleven är bekant med historien i läseboken.
Läsförståelsen har uppgifter på tre svårighetsnivåer för att underlätta differentiering i klass. De enklaste uppgifterna är flervalsuppgifter, medan de svåraste kräver att eleven kan dra egna slutsatser och skriva längre meningar.
Uppgiftstyperna upprepas för att underlätta elevens individuella arbete.

Andra titlar i serien