Brännström, Klemets, Lahtinen, Saarukka, Sjöström, Sundgren

Ovi auki 2 Elevlicens, 6 mån

Ovi auki 2 är den andra kursen i en ny läromedelsserie i A-finska för gymnasiet (GLP2016).

Elevlicensen för Ovi auki 2 omfattar:
- hela läroboken i digitalt format (inklusive texter, ordlistor, uppgifter och bilder) 
- facit till läroboken
- digitala versioner av ett brett urval uppgifter i boken (bl.a. övningar på ord och strukturer)
- hörövningar (ljudfiler, uppgifter och facit)
- tilläggstexter och extra uppgifter
- skönlitterära texter skrivna för kursen

De digitala uppgifterna, hörförståelserna, tilläggstexterna och tilläggsuppgifterna finns infogade i den digitala läroboken - man klickar på ikoner i boken för att öppna, lyssna och göra. Övrigt material finns på ingångssidan sida vid sida med den digitala läroboken.

Andra titlar i serien