Brännström, Klemets, Lahtinen, Saarukka, Sjöström, Sundgren

Ovi auki 2

Ovi auki 2 är den andra kursen i en ny läroboksserie för gymnasiet i A-finska (GLP2016).
Varje kursbok innehåller texter och uppgifter uppdelade i tre tematiska avsnitt, JAKSO 1-3. I Ovi auki 2 är temaområdena Natur, Miljö och Vetenskap. 

I början av varje JAKSO finns lärandemål för avsnittet. Lärandemålen finns på tre nivåer och hjälper dig hitta din egen kunskapsnivå och målnivå. Bekanta dig därför först med målen och välj därefter vad du ska fokusera på.

I varje JAKSO finns fem steg eller delområden:
1) ALKU - Bygg grunden och se helheten
2) SANOJA - Utvidga och förstärk ordförrådet
3) TILANTEITA - Träna muntliga situationer
4) TIETOA - Läs och fördjupa dig i sak, text och språk
5) TAITOA - Utmana dina kunskaper skriftligt eller muntligt

Eleverna börjar med ALKU och därefter väljer man de steg och delområden som man vill och behöver fokusera på. 

Grammatiken finns samlad bak i boken, i RAKENTEET. Där finns både förklaringar och övningar. Kurs 2 fokuserar på nomen, subjekt och unipersonella meningar.

I JAKSO-delarna återkommer två typer av tipsrutor: SANASEPPÄ och TEKSTITAITURI. SANASEPPÄ ger konkreta tips och regler för böjning, ordbildning och annan grammatik. TEKSTITAITURI fokuserar textgenrer, hur man först tar sig an en text och genremedvetet skrivande. 

Längst bak i boken finns en alfabetisk ordförteckning finska-svenska. 

Med serien Ovi auki kan läraren lätt planera sin undervisning i finska. Det mångsidiga innehållet ger möjlighet till undervisning på olika nivåer, med olika pedagogiska synsätt och fokusområden.

Ovi auki 2 ges också ut som digital lärobok, Elevlicens 6 mån och Elevlicens 48 mån.

Andra titlar i serien