Kurtén, Tuomola

Poks! 1 Elevmaterial på nätet

elev, läsår


Licensen innehåller både en datorversion och en pekplatteversion.

Poks! 1 Elevmaterial på nätet är ett e-läromedel i finska och består av interaktiva övningar och språkspel.

Kuuntele
Alla stycken i boken finns inlästa så att eleverna kan lyssna till texten och samtidigt se bokens bild på skärmen.
Sanat
Efter varje stycke finns ett ordförhör. Interaktiva övningar där fel korrigeras omedelbart skapar variation.
Spel
De flesta stycken har ytterligare någon typ av interaktiv övning vanligen i form av ett spel där eleven kan tävla med sig själv eller med en kompis.

Andra titlar i serien