Kurtén, Tuomola

Poks! 2 Digital elevlicens, elev, läsår

Poks! 2 Digital elevlicens är ett e-läromedel i finska som består av ljud, bild och interaktiva övningar. Alla stycken i boken finns inlästa så att eleverna kan lyssna till texten och samtidigt se bokens bild på skärmen. Efter varje stycke finns ett ordförhör. Interaktiva övningar där fel korrigeras omedelbart skapar variation.

Andra titlar i serien