Ducander-Ekholm, Kurman

Pulpetboken – Läshäfte

I Pulpetboken - Läshäfte kan eleverna träna sin läsförtsåelse med hjälp av färdiga frågor som anknyter till texterna i boken Pulpetboken

Till varje stycke finns frågor/uppgifter av olika svårighetsgrad som eleverna kan välja utgående från sin egen läs- och skrivförmåga.

Andra titlar i serien