Rönnholm, Sjöblom

Rättskrivning 5

Den populära serien Rättskrivning för åk 3-6 bygger på följande principer:

att svenskans grundläggande rättskrivning, ljudenlighet och enkel- och dubbelstavning av konsonant tränas systematiskt
att de självständiga övningarna också förutsätter lärarledda gemensamma iakttagelser och resonemang om språket
att övningarna leder till aktiv språkanvändning.

Rättskrivning är ett av de få läromedel som beaktar att många barn lever i finsk miljö och därför behöver stärka den svenska språkkänslan. I serien betonas därför de principer som är viktiga för uttal och ordföljd i svenskan. I samtliga komponenter har dessutom införts språkriktighetsövningar som bygger på analyser av elevtexter.

Alla komponenter i serien har bearbetats. Vid revideringen har författarna granskat och uppdaterat ordbeståndet och tagit med nya åldersanpassade ämnesområden och utvärderingsmöjligheter.

Andra titlar i serien