Rönnholm, Sjöblom

Rättskrivning 6 Facit digi

Skola, läsår


Serien Rättskrivning 3-6 har utökats med ett digitalt facit för varje bok. Facitet omfattar svar för hela boken och dessutom inlästa övningar som hjälper eleverna att träna rättskrivning.
Facitets syfte är att ytterligare stärka elevens inlärningsprocess och stimulera eleven till att med eftertanke granska sitt eget arbete och utvärdera sin färdighet.
Eleverna kan arbeta individuellt med facit, som kräver lösenord av läraren efter varje kapitel i boken.

Rättskrivning 6 Facit digi säljs endast till skolor och via den vanliga skolförsäljningen.

Andra titlar i serien