von Numers-Ekman, Moisio

Singer – Pedagogiskt material

skola, läsår


Singer - Pedagogiskt material

Det mångsidiga pedagogiska materialet till mellanåldernsboken Singer (Katarina von Numers-Ekman) är skriven helt i samklang med LP 2016.

Uppgifterna utvecklar elevernas läs- och skrivfärdigheter, ordförståelsen samt språkliga färdigheter. Materialet bjuder på ordkonst, bildanalys, drama och ämnesövergripande uppgifter. Tonen varierar mellan lättsam och mer djupgående, med uppgifter som bakar in sociala färdigheter. Vissa uppgifter gör eleven självständigt, andra i grupp.

Vi rekommenderar att varje elev har tillgång till ett eget exemplar av boken Singer, eftersom man behöver gå tillbaka till texten och bilderna för att kunna jobba med uppgifterna.

Det pedagogiska materialet är avsett för åk 3-5 och kan med fördel användas till en större ämnesövergripande temahelhet i skolan.

Boken Singer finns att köpa som enskilda exemplar på vår hemsida eller som förmånliga 10 eller 20 pack via Kirjavälitys och Btj.

Singer - Pedagogiskt material säljs endast till skolor och via den vanliga skolförsäljningen.