Sture Lindholm

Hi3 Självständighet?

Finlands nyare historia


Självständighet? Finlands nyare historia är läroboken för Det självständiga Finlands historia, den tredje obligatoriska kursen i historia enligt gymnasiets läroplan 2016.

Självständighet? presenterar Finlands historia, från och med den svenska tiden och Finlands tid som autonomt storfurstendöme under Ryssland ända fram till dagens moderna, mångkulturella EU-land. I boken behandlas Finlands politiska, ekonomiska och kulturella utveckling, bland annat under brytningstiden på 1860-talet, under den svåra vägen till självständighet samt under 1900-talets stora samhällsomvälvningar och kriser.
I Självständighet? ställs utvecklingen i Finland också in i ett större europeiskt och globalt sammanhang, och som titeln antyder inbjuder boken också till en problematisering av självständighetsbegreppet. Hur självständigt har Finland riktigt varit under olika perioder i sin historia?

Boken är rikligt illustrerad och innehåller ett digert avsnitt med uppgifter som förbereder läsaren för realprovet i historia i studentexamen.

Boken ges också ut som digital lärobok, Elevlicens 6 mån och Elevlicens 48 mån.

Andra titlar i serien