Kestilä-Kekkonen m.fl.Johanna Bonäs

SL1 Aktivt medborgarskap

Det finländska samhället


SL1 Aktivt medborgarskap beskriver grunderna för Finlands stats- och samhällsskick och hur du kan påverka i samhället. De viktigaste perspektiven är demokrati, samhällets grundläggande strukturer, makt och inflytande.

Boken betonar ett aktivt och deltagande medborgarskap. En viktig målsättning är att fördjupa din kunskap om det omgivande samhället och uppmuntra intresset för samhälleliga frågor. Boken ger dig färdigheter att kritiskt granska aktuella samhälleliga fenomen och reflektera över och utvärdera framtida trender och alternativ. I boken finns aktuella och mångsidiga uppgifter
som ger dig övning i att kritiskt granska information och tolka olika typs texter och statistik.

Boken utkommer också som digital elevlicens, 6 mån och 48 mån.

Andra titlar i serien