Ojanen m.fl. Gripenberg

Integration

Finland, Europa och en värld i förändring


Integration - Finland, Europa och världen i förändring (SL 3) är uppbyggd kring fem huvudkapitel som delats in i mindre avsnitt. Det finns uppgifter i anslutning till varje avsnitt men också i anslutning till bokens bilder, kartor och diagram.
De fördjupande texterna är tänkta att ge de studeranden möjlighet till mer djuplodande insikter i det ämne avsnittet handlar om.
I slutet av varje kapitel finns ett uppslag med analyserande och materialbaserade uppgifter som är avsedda att användas som förberedelse inför studentexamen.
Boken ger de studerande en möjlighet till att delta aktivt i undervisningen, att utgå från sina egna åsikter och samtidigt pröva dem i diskussioner.
Boken utkommer också som Digital elevlicens, 6 mån och 48 mån.

Andra titlar i serien