Annette Lundström

Språkresan 3 Lärarens bok (pdf)

Skola, läsår


Språkresan 3 Lärarens bok ges ut i pdf-format och omfattar tilläggstexter, arbetsuppgifter och facit till vissa av uppgifterna i arbetsboken. Dessutom ger författarna vinkar om hur man i undervisningen kan koppla ihop inlärningsstoffet och på så sätt få en mer omfattande integrering inom ämnet.

Språkresan 3 Lärarens bok säljs endast till skolor och via den normala skolförsäljningen. 

Andra titlar i serien