Bredenberg, Teir, Töringe

Studentprov MO Elevlicens, 48 mån

Studentprov MO är ett digitalt läromedel och riktar sig till studerande som ska avlägga de nya studentproven i modersmål.

Studentprov MO innehåller digitala prov i läs- och skrivkompetens. De pedagogiska frågorna och kommentarerna i anslutning till texterna stöder studerandes tankeprocess och utvecklar deras formuleringsförmåga.
I läromedlet finns också bedömningskriterier, modellsvar på olika nivåer och begreppslistor. 

Studentprov MO har ett tydligt och snyggt upplägg som det är lätt att navigera i.

Elevlicensen är för 48 mån.

Andra titlar i serien