Grönlund, Kaakinen

Suomeksi 8

Text- och övningsbok


Suomeksi 8  är en kombinerad text- och övningsbok. Läroboken har undertiteln Kerro ja kirjoita. Centrala teman resande, djur och natur, livet på landet respektive i tätorten, hälsa och teknik och trafik. Centrala situationer är t.ex. att göra små inköp, att fråga och be om saker på ett hövligt sätt, att uttrycka åsikter och att skriva enkla saktexter. 

Till boken ingår också en digital elevlicens och för läraren ett digitalt materialpaket

 

Andra titlar i serien