Grönlund, Kaakinen

Suomeksi 9 Digitalt materialpaket

skola, läsår


Det digitala materialpaketet innehåller facit till boken, översikt för läraren, provpaket med facit samt hörförståelser (inklusive ljudmaterial). Dessutom ingår det digitala elevmaterialet, med bland annat inläsningar av bastexter och interaktiva uppgifter.
 

Andra titlar i serien