Grönlund, Kaakinen

Suomeksi 9

Text- och övningsbok


Suomeksi 9 är en kombinerad text- och övningsbok. Läroboken har undertiteln Hahmota ja ilmaise. Centrala teman framtidsplaner, studier, arbetsliv, mediatexter, källkritik och kultur. Centrala situationer är t.ex. att diskutera och argumentera, att skriva e-post och recensioner, att läsa och strukturera nyhetstext samt gå på arbetsintervju.

Till boken ingår också en digital elevlicens och för läraren ett digitalt materialpaket

Andra titlar i serien