Ladvelin, Raunio, Åkerholm

Surfa vidare! åk 9

Textbok


I Surfa vidare! åk 9 följer författarna det fungerande konceptet med temaområden och fördjupande arbetsuppgifter som lämpar sig för olika lärstilar och som samtidigt gör ämnesöverskridande samarbete möjligt. 

Retoriken är en nödvändig färdighet i det framtida samhället där mångkulturell kommunikation kommer att bli allt vanligare. Därför har de muntliga färdigheterna getts stort utrymme. Retoriken fungerar också som grund för skrivandet och då står de offentliga texterna i fokus.

I bildanalysen har författarna riktat in sig på reklambilden men också multimodala texter synas. Skönlitteraturen lyfts fram och speciellt klassikerna tas upp på ett intressant sätt. 

Till boken hör också ett lärarmaterial, Surfa vidare! åk 9 Extramaterial. 

Andra titlar i serien