Hartikainen, Häggblom

Tänk och räkna Förskoleboken Lärarh.*

Förskoleboken Lärarhandledning innehåller ett rikt urval av aktivteter som förbereder och vidareutvecklar de matematiska inslagen. En uppsjö av kopieringsunderlag ingår också.
Säljs endast till skolor och via den vanliga skolförsäljningen.

Andra titlar i serien