Hartikainen, Häggblom

Tänk och räkna Förskoleboken*

Tänk och räkna Förskoleboken fångar upp barnets tankar om matematik och stimulerar till matematiska aktiviteter. Boken innehåller mångsidiga övningar som förbereder barnet för skolarbetet. Koncentration och samarbete är grundläggande för all inlärning. Här dokumenteras tankar och lösningar, uppföljningen av barnets utveckling blir enklare.

Andra titlar i serien