Lindén, Vänttinen

Top Ten 1 Digital elevlicens

elev, läsår


Top Ten 1 Elevlicens är ett interaktivt elevmaterial som följer bokens struktur. Texterna finns inlästa och följs upp av interaktiva övningar. Övningarna är fördelade på lärstigar. I lärstigarna Focus on the words jobbar eleven med textens nyckelord (samtliga nyckelord finns inlästa), så att de för temat mest centrala orden befästs först. I lärstigen Focus on the text jobbar eleven både med ord och textens innehåll. Slutligen kommer lärstigen Focus on irregular verbs, som tar upp och befäster oregelbundna verb.

Andra titlar i serien