Vänttinen, Lindén

Top Ten 1 Text- och övningsbok

Top Ten 1 är en kombinerad text- och övningsbok och består av fyra delar: Who I am, What I do and What I like, Where I come from samt Nordic and beyond.
Boken utgår från eleverna, deras vardag och den miljö som de rör sig i. Bärande teman är elevernas fritidsintressen, bakgrund och identitetsbyggande.

Arbetsuppgifterna är av olika slag, det finns övningar med fokus på ordförråd respektive text, på grammatik och på situationellt språkbruk. Grammatiken finns samlad i slutet av boken och består av förklaringar, exempel och övningar. Grammatiken är tematiskt uppbyggd.

Andra titlar i serien