Lindén, Rouhiainen

Top Ten 2 Materialpaket (pdf)

skola, läsår


Top Ten 2 Materialpaketet (pdf) utges i pdf-form. Paketet innehåller förslag och tips på hur man kan arbeta med boken. Här finns även facit till bokens uppgifter, extra övningar till varje stycke samt läsförståelse- och hörförståelseövningar.

Top Ten 2 Materialpaket (pdf) säljs endast till skolor och via den vanliga skolförsäljningen. Notera att PDF-materialet numera ingår i Top Ten 2 Digitalt materialpaket, tillsammans med ljudfilerna på cd:n. Top Ten 2 Materialpaket (pdf) utgår ur vår sortiment 31.12.2019.

Andra titlar i serien