Lindén, Rouhiainen

Top Ten 2 Materialpaket (pdf)

skola, läsår


Top Ten 2 Materialpaketet utges i pdf-form. Paketet innehåller förslag och tips på hur man kan arbeta med boken. Här finns även facit till bokens uppgifter, extra övningar till varje stycke samt läsförståelse- och hörförståelseövningar.

Top Ten 2 Materialpaket säljs endast till skolor och via den vanliga skolförsäljningen.

Andra titlar i serien