Lindén, Vänttinen

Top Ten 3 Materialpaket (pdf)

skola, läsår


Top Ten 3 Materialpaketet (pdf) utges i pdf-form. Paketet innehåller förslag och tips på hur man kan arbeta med boken. För varje stycke ingår olika slag av tilläggsövningar, bl.a. för differentiering. Dessutom innehåller materialpaketet facit till bokens uppgifter, läsförståelse- och hörförståelseövningar och hörförståelseuppgifter till bokens texter. 

Top Ten 3 Materialpaket (pdf) säljs endast till skolor och via den vanliga skolförsäljningen. Notera att PDF-materialet numera ingår i Top Ten 3 Digitalt materialpaket, tillsammans med ljudfilerna på cd:n. Top Ten 3 Materialpaket (pdf) utgår ur vår sortiment 31.12.2019.

Andra titlar i serien