Heilä-Ylikallio, Rantala, Rosvik-Kaihovirta, Østern

Tusen trollformler PDF

Lärarhandledning till Trolltrumman


Här är lärarhandledningen som trollar fram tusen nya dimensioner i litteraturundervisningen.

Tusen trollformler hjälper läraren med en meningsfull litteraturundervisning i årskurserna 4-5. Det didaktiska tänkandet bakom texturvalet i litteraturboken Trolltrumman presenteras ingående och sammanfattas i en didaktisk modell, en trumma, som öppnar för djuplärande genom att fiktion får aktivera känslor och tankar och på så sätt skapa ny kunskap. I Tusen trollformler tas steget ut i det multimodala som princip för barns estetiska bearbetning av centrala livsteman via litteratur. Modersmålsämnet och bildkonsten får bildar en systematisk helhet. På så sätt uppfylls också läroplansgrundernas vision om ett vidgat textbegrepp. Säljs endast till skolor och via den vanliga skolförsäljningen.

Bokens författare är forskare, lärare och lärarutbildare.

Andra titlar i serien