Heilä-Ylikallio, Rantala, Rosvik-Kaihovirta, Østern

Vems Romeo? Vems Julia?*

Litteraturboken 5


Vems Romeo? Vems Julia?
Den finlandssvenska läromedelsserien Litteraturboken syftar till att utveckla en tolkande, reflekterande läsfärdighet hos eleverna. En sådan läsfärdighet förutsätter både kvalitetstexter med ett tolkningsrum och en god handledning av läraren.

I litteraturboken Vems Romeo? Vems Julia? är kärlek ett bärande litterärt tema. Urvalet till antologin behandlar både stora, klassiska berättelser och små närgångna uttryck om kärlek. Dramatiken är i förgrunden i Litteraturboken 5.

I lärarhandledningen Noll tolerans ges många förslag till positioner och perspektiv genom att synliggöra förbjuden kärlek, olycklig kärlek, kärlek till medmänniskor, kärleken till livet och kärleken som fenomen.

Läromedelsförfattarna är verksamma som lärare, lärarutbildare, forskare och professorer. Ingen elev skall lämnas ensam med texten, menar de och ger många förslag till textarbete och strategier för en visuell och kritisk läsfärdighet.

Vems Romeo? Vems Julia? finns endast i begränsad upplaga. 
 

Andra titlar i serien